Fysioterapi.

Fysioterapeuter behandler enkeltpersoner i alle aldre. De kan også jobbe helsefremmende og forebyggende mot enkeltpersoner, grupper og på samfunnsnivå. Fysioterapeuter samarbeider ofte med annet helsepersonell.